Home

Bk2 väg karta

Ansök om tillstånd för tunga, långa och breda fordon

Bärighetsklass avgör vilken väg du får köra på. Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser (BK-klasser). Bärighetsklass 1 (BK1) tillåter fordon med högre bruttovikt än BK2 som i sin tur tillåter fordon med högre bruttovikt än BK3. I Stockholm har vi inga vägar med bärighetsklass 4 För att veta vilken bärighetsklass en väg har så kan man titta i speciella kartor. Nedan visas ett utdrag ur en karta med bärighetsklasser för vägar i Norrbotten. Kartor med väginformation kan beställas från trafikverket

Karta med bärighet - Lastbilsteori

Framtida vägnät Du har valt framtida vägnät. Där sådant finns visas svagt grå, bredare linje vid inzoomat läge. Cykelväg är streckad Trafikverkets villkor för fordon eller fordonståg på väg med bärighetsklass 4. Motordrivna fordon med en bruttovikt som överstiger 32 ton ska ha minst en drivande axel som är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller att drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överskrider 9.5 ton på någon av axlarna GSD-Vägkartan, vektor, tillhandahålls med förenklade användningsvillkor och utan licensavgift. Här kan du läsa mer om och hämta Lantmäteriets öppna data.. Med sin stora täckning och höga grad av detaljer är den en utmärkt karta att använda som bakgrund vid exempelvis effektiv transportplanering och turism www.transportstyrelsen.s Viktklasserna BK1, BK2, BK3 och BK4 är bestämda i Trafikförordningen, Kapitel 4 §12. Vägar i olika bärighetsklasser hittar du i den Nationella vägdatabasen. Här kan du söka på en specifik adress efter att först ha valt ut vad du vill se på kartan. Vägar med bärighetsklass

Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 meddelas av Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen Bärighetsklass, BK, är den klassificering som används av Trafikverket i Sverige för att gradera bärighet, det vill säga hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser

föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2) . Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 2 eller 3 meddelas av Vägverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen. Föreskrifter om att någon annan. Bk2, Bk3 väg. Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem. Logga in med användarnamn, lösenord och önskad sessionslängd.

Sveriges Vägar På Karta - NVDB på web

 1. Hitta företag som säljer det du vill köpa genom att söka i kartans sökfält. Se flygfoton, vägbeskrivningar, fartkameror, sjökort
 2. En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. Skyltning av BK2 görs inte alltid på kommunala vägar/gator, där kan man vara tvungen att titt
 3. Detta är en lista över länsvägar i Gotlands län.. Numren på de sekundära och tertiära länsvägarna (500 och uppåt) är unika per län, vilket innebär att vägar i olika län kan ha samma nummer
 4. Här hittar du publikationer, informationsmaterial och böcker från Trafikverket. Det mesta kan du ladda ned kostnadsfritt som pdf men det går även att beställa tryckt material
 5. Borås Stad arbetar kontinuerligt med att du ska kunna ta dig fram säkert i Borås. Genom att förnya trafikbilden och ständigt sträva efter god framkomlighet vill vi se en trygg trafikmiljö i Borås
 6. Det här kan du göra. Se alla Sveriges vägar i en karta; Titta på olika typer av information som är kopplad till vägen, till exempel vilken hastighetsgräns som gäller för en viss väg eller vilken beläggning vägen har
 7. Detaljerad karta. Navigering med vägbeskrivning, sevärdheter över hela Sverige med hitta.se

Sammanställning över vägar och gator i Jämtlands län 2015 Väg 646 mot Ottsjö, Jämtlands län. Foto: Malin Turesson. 23 FS 2015:7 Jämtlands läns författningssamling Länsstyrelsen Sammanställning enligt 13 kap 1§ trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Jämtlands län. 23 FS 2015:7 Utkom från trycket mars 2015 Utfärdad den 20 februari 2015 Titta i bruttoviktstabellen för BK2-väg. Där framgår det att om axelavståndet mellan första och sista axeln är är 5,7 m (5700 mm) så får lastbilen väga maximalt 23,52 ton. Se sen på allmänna begränsningar för BK2-vägar. Där framgår att en lastbil med två axlar aldrig får väga mer än 18 ton Kommunen ansvarar för nybyggen och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och cykelbanor. Vi arbetar med trafikplanering, trafiksäkerhet och parkering. Här kan du läsa vad som gäller för till exempel snöröjning, infartsparkeringar och cykelbanor

Små streck på en väg betyder att det är en grusväg. Framaxel får maximal ha ett tryck av 10 ton på en BK1 väg. Man kan köpa speciella kartor som visar bärighetsklassen för vägar i Sverige. Vägarna i området kommer inom kort att klassificeras till BK2. Inom tätort är det betydligt mer ovanligt med gator som klassas som BK1 Trafikverket har uppdaterat sin hemsida och förtydligat vad som gäller när du kör eller planerar lastbilstransporter på BK4 vägar. Rätt väg, rätt fordonskombination och tillräcklig stabilitet - tre viktiga saker att ha koll på föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK 1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK 2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 2 eller 3 meddelas av Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och öv-riga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 2 eller 3 meddelas av Vägverket eller, om kommunen är väghållare, av kommu-nen Karta över Stockholm. Kartan på stockholm.se används för att visa olika platser som relaterar till stadens verksamheter

Bärighetsklass BK4 - vägar för trafik upp till 74 ton

Sammanställning över vägar och gator i Jämtlands län 2014 Väg 592 Vallsundsbron, Jämtlands län. Foto: Patrik Cederberg. Jämtlands läns författningssamling Länsstyrelsen Sammanställning enligt 13 kap BK2-väg; Länsväg I 585, L Sojvide (lv I 534) - Sjonhems kyrka Författningen med karta erhålles från respektive länsstyrelse (Kallas även Vägkungörelse) Om inte annat föreskrivs tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 2 eller 3 meddelas av Vägverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda tillhör bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 2 eller 3 meddelas av Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen

Vid kombinerad gång- och cykelpassage placeras kantstenen med visning 0 cm närmast körbanan på anslutande väg. Vid enbart gångpassage placeras kantstenen med visning 0 cm längst ifrån körbanan på anslutande väg. En vinkelsten (längd 1 meter) med visning 0 cm pekar ut riktningen på övergångsstället/passagen Till vilken belastningsklass de inte enskilda vägarna är hänförda framgår av förteckning II, III och IV och även av karta över länet som hjälpmedel, bil I, på vilken de olika belastningsklasserna markerats med färger. Ytterligare informationer om vilka bärighetsklasser som gäller kan lämnas av Trafikverkets lokalkontor • Karta över var deponi om 50-300 km enkel väg • Återvinning av berg för byggnation av nya gator. Lågförorenat BK1 och BK2 FA Om inte annat har föreskrivits har en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1). Allmän väg är numrerade länsvägar eller riksvägar (exempelvis länsväg 226). En kommunal gata eller väg är oftast inte allmän väg och därmed är det vanligast att den kommunala vägen eller gatan har bärighetsklass 2 (BK2)

Karta över Lübeck. Interaktiv karta över Lübeck. Zooma ut och dra dig norrut så ser du även var gränshandelsbutikerna Scandlines Bordershop, Calles Grenz Shop och Fleggaard är belägna Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m Under sommaren reparerar vi bron på Gap Sundins väg i Eskilstuna. Arbetet kommer att medföra att vi behöver stänga av bron för genomfart för alla fordon vid två tillfällen. Bärigheten på bron ska förbättras. Vi kommer att byta beläggning, ytavlopp och förstärka delar av bron med. normalt underhåll. Bärigheten skulle behöva sättas ner till BK2 och snöröjningsfordon skulle fortsatt ha svårt att ta sig över broarna. 1.3 Trafik Väg 531 över Flatruet har trafikmängd på ca 140 fordon per dygn (årsdygnstrafik) av vilka 5 är tung trafik enligt 2004 års mätningar. Denna siffra kan dock variera mycket beroende på. På den här sidan hittar du alla Sveriges vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar och polismans tecken indelade i de olika kategorierna de tillhör.Det finns cirka 325 olika slags vägmärken, inklusive tilläggstavlor som reglerar trafiken och hur du som trafikant ska uppträda

Karta över Danmark. Interaktiv karta över Danmark. Klicka och dra med musen för att flytta runt.Zooma in/ut med skalan uppe till vänster. Klicka på satellit för att se detaljerade satellitbilder Tips om hur du söker i fälten, klicka på Hjälp uppe till höger på söksidan Ta bussen till konsten. Under två dagar i påsk finns möjligheten att åka med på våra bussresor till konst på väg från Uppsala och besöka några av konstrundans absoluta höjdpunkter ändringar som gör det möjligt att på väg som inte är enskild tillåta färd med fordonståg med bruttovikt upp till 74ton inom nu gällande längd - begränsningar i 4 kap. 17§ trafikförordningen (1998:1276) och, med ytterligare modulenheter enligt artikel 4.4 b i rådets direktiv 96/53/EG a Prenumerera på information från ditt område genom att gå in på valfri vägarbetsbeskrivning inom området och skriv i din e-postadress i fältet längst ned på vägarbetessidan. På det viset kommer du få information om alla vägarbeten som uppdateras inom det område du valt. Se karta över områdesindelning av centrala Borås

Vägkartan Lantmäterie

 1. ium-AS Sätt respektive siffra under övriga analyse
 2. Ta av mot Väg 55 Uppsala och kör mot Arlanda, Sigtuna. Följ sedan skyltar mot Märsta fram till en stor rondell (vid Statoil). Kör rakt fram ca. 800 m mot Arlanda. Sväng vänster vid trafikljus mot Karlsberg och Svensk Bilprovning in på Bristagatan. Efter 300 m sväng höger mot Svensk Bilprovning in på Industrigatan, kör tills gatan.
 3. I Norge hette den söder om Oslo väg 1 och norr om Oslo väg 50. E6 förlängdes till Nordkjosbotn juli 1969 och till Kirkenes 1983. [ 3 ] Förlängningen drogs en betydande omväg via Karasjok , men det var nyare och bättre väg, och den gamla vägen via Ifjord var ofta stängd på grund av snöstorm på fjället
 4. Truckstop och tankställen i Sverige Nedan finns förteckning på matställen och tankstationer för dig på väg. Har du också ett bra länktips som passar in här. skicka det till
 5. om en väg är farbar eller inte. Dessutom påverkas hur stor last en väg klarar av då vägarbeten pågår. 5 Inskeppning av vindkraftverk Delarna till vindkraftverken är så stora att det lönar sig att transportera delarna så långt som möjligt på båtar och skeppa in delarna så nära etableringsområdet som möjligt
 6. Sigtuna är värdkommun för Arlanda flygplats. Här finns Sigtuna stad, Märsta, Rosersberg och en levande landsbygd. Drygt 46 000 personer bor i kommunen
 7. Rajamaa är en fiskecamp som ligger vid Muonioluusta på en ö i Muonio älv.Här kan man bo i mysiga stugor, fiska, vandra eller bara njuta. Lars som driver Rajamaa hjälper dig gärna med förslag på aktivitet

Leveransen innebär fulla lastbilsflak, det vill säga 12 ton på väg med bärighetsklass 1 (BK1), och 10 ton på väg med bärighetsklass 2 (BK2). Leveransmängden kan variera +/- 2 ton pga varierande precision vid lastning Minsta bredd på infart måste vara minst 3,50 meter, och en fri höjd på 5,80 meter På BK2-väg får endast stridsfordon 90 A/B som är utrustade med bandsulor (pads), framföras trots att bruttovikten överstiger 18 ton. Ett fordons band, oavsett bruttovikt, får inte medföra nämnvärd skada på körbanan (TrF 4 kap 18 §). Bandfordon med slirskydd får inte framföras på belagd eller oljegrusad väg. 6 tillhör en allmän väg bärighetsklass 1, BK1, och övriga vägar som inte är enskilda klassificeras, om inte annat anges, som bärighetsklass 2, BK2. BK1: På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. Denna klassificering följe

På måndag 30 juli startar vi reparationerna av bron på Gap Sundins väg. Arbetet kommer att medföra begränsad framkomlighet. Hastigheten sänks och att maxvikten för lastbilar sänks till BK2. Under arbetet behöver vi stänga av bron helt vid två tillfällen. Risk för köbildning, välj om möjligt annan väg väg eller ett visst vägnät. 13 § På vägar som inte är enskilda får fordonståg föras endast om de värden som anges nedan för avståndet mellan den första axeln på ett tillkopplat fordon och den sista axeln på fordonet som det är kopplat till inte underskrids. BK1 BK2 BK3 BK4 1. Båda axlarna är enkelaxla snöröjas och hållas fria från annat som kan blockera väg för räddningstjänstens fordon. SSBF:s erfarenhet är att denna typ av skötsel sällan prioriteras i förvaltningen vilket resulterar i att räddningstjänstens insats fördröjs och i vissa fall omöjliggörs. Observera att det i byggreglerna är ett krav att räddningsvägar ska h Området mellan järnvägen och väg 999 undantas från antagande i planen. Sid 4 i planbeskrivningen kompletteras med texten Riksintresse för kulturmiljö. Under f 1 kompletteras texten med och plank direkt efter ordet bebyggelse. Texten om fornlämningar och arkeologisk utredning finns redan på sidan 15 i planbeskrivningen 2 Frilevande nematoder + alla cystnematoder (FRINEM_CY) (BK2) Övriga analyser: Ler- och mullhalt samt sand och grovmo samt jordartskod Jordart Vid beställning av gödslingsråd direkt får du det beräknade behovet av fosfor och kalium på samtliga prov. Gödslingsråden innefattar följande grödor: stråsäd, sockerbetor, oljeväxter, ärtor

 1. Köp Polar 590 E 2000 hos Bilhallen i Växjö i Kronobergs län. Hos Bytbil.com hittar du även fler Polar 590 E från fler bilhandlare
 2. gav 145 företag Karta. Janex HB www.fukudasports.se. Bülow hübes väg. 5E 21618 LIMHAMNVisa vägbeskrivning Sweden Bk2 AB. Gustavsg. 2 A 21611 LIMHAM
 3. ska antalet transporter. Skanska har tillsammans med beställaren fått en omklassning av den viktigaste transportvägen Stadsgårdsleden från BK2 till BK1. Det andra som

Denna karta är ett exempel på statisk information. Statisk information kan baseras på till exempel gällande regler som i fallet med kartan eller historisk erfarenhet av hur trafiken brukar se ut 21 § En förare som från en väg kör in på en annan väg som är huvudled, motorväg eller motortrafikled och där accelerationsfält saknas, har väjningsplikt mot fordon på den väg föraren kör in på. Väjningsplikten gäller dock inte där föraren kommer in på huvudleden, motorvägen eller motortrafikleden utan att byta körfält

Vägar med olika bärighetsklass - Företagare - Göteborgs Sta

 1. Projekt Skeppsbron, Göteborgsförslaget om ett Sverigefinskt kultur- och informationscenter, riktlinjer för personalförmåner och utredning om ett stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld, var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om på mötet
 2. Alla intervjuer från loppet: 60-plussaren som debuterar, hockeybloggaren som lovar att springa och snabbaste man och kvinna Spor
 3. 1 juli öppnas delar av vägnätet för 74-tons lastbilar. Vägnätet med bärighetsklass BK4, max 74 tons bruttovikt med oförändrade krav på axeltryck jämfört med BK1, kommer i ett första skede att omfatta cirka 11 800 kilometer statlig väg, vilket motsvarar cirka 12 procent av vägnätet
 4. skall utgöra allmän platsmark. Aktuellt område har markerats på bilagd karta, bilaga 1b. Området omfattar ca 55 420 kvm markarea. Marköverlåtelserna ska i första hand ske genom fastighetsreglering såsom anges i Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering för del av Erstavik 25:32, bilaga 2a

Grundregler - Transportstyrelse

baspersonal och från handbok måste tas fram.. väg- och järnvägsnätet upprätthåller en god standard och kontinuerligt. SEK Handbok 444 består av innehållet i standarden SS 436 40 00, utg. SEK Handbok 455 - Dokumentation av teleanläggningar - Ny och gammal standard fackverk. För fortsatt BK2-trafik (i princip nuvarande enkelriktade biltrafik) rekommenderades att fackverket inspekteras regelbundet enligt en inspektionsplan. Parkbron har reglerats med trafikföreskrift som föreskriver begränsade axel- och boggitryck (axeltryck 4,0 ton och boggitryck 5,0 ton) som begränsar biltrafiken till lätta fordon Trafikförordning (1998:1276) Innehållsförteckning. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1-5 §§ 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter Grundbestämmelser 1-4 §§ Fri väg m.m. för viss trafik 5-6 §§ Trafik i korsning med järnväg eller spårväg 7 § Åligganden vid trafikolyckor 8 § Rubbande av trafikanordning och hinder på väg 9-10 §

Bärighetsklass - Wikipedi

allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 2 eller 3 meddelas av Trafikverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen. Föreskrifter om att någon annan väg som inte ä Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en allmän väg eller del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 2 eller 3 meddelas av Vägverket eller, om kommunen är väghållare, av kommunen Uppgifter för övriga vägar hämtades från Lantmäteriet.Underlag för ajourhållning fångas hos dataleverantörerna och levereras till Trafikverkets enhet för Väg- och järnvägsdata beredning och registrering enligt uppgjorda avtal och processer.Dataleverantörer· Statlig väg - Projektledare på Trafikverket vid förändringar av det.

Vikt- och dimensionsbetämmelser - Grundregle

Quality Inn, Kenly: Se recensioner, 44 bilder och bra erbjudanden på Quality Inn, rankat #2 av 3 hotell i Kenly och med betyget 3 av 5 på TripAdvisor Delar av Knipared har BK2-klassning vilket innebär att du kan behöva söka dispens om du ska ha tunga transporter till din tomt. För att veta mer gå till sidan blanketter. Där finns även information om slitageersättning vid ökad belastning av väg i samband med nybyggnation eller ombyggnation av fastighet De fyra transportslagen drabbas inte på samma sätt av klimatförändringar. Väg och järnväg är speciellt sårbara för konsekvenserna av klimatförändringar. Ge- mensamt för både väg- och järnvägsanläggningarna är att de har många fysiska kontaktpunkter med yt- och grundvattenförekomster The Brook Inn, Cork: Se 327 objektiva omdömen av The Brook Inn, som fått betyg 4,5 av 5 på TripAdvisor och rankas som nummer46 av 620 restauranger i Cork Bärighetsklass 2 BK2. BK2 är en standardvikt för kommunala gator. Samtidigt står det i Länsstyrelsens sammanställning över allmänna vägar och andra viktiga vägar samt lokala trafikföreskrifter som är av större allmänt intresse inom Stockholms län angivet att de flesta av kommunens vägar tillhör bärighetsklass 1, BK1

Bk2, Bk3 väg - omnibuss

Vagkungorelsen 2012low.pdf - Länsstyrelserna. lansstyrelsen.se. View Ännu mer » Account Options. Logga in; Sökinställninga Jag köpte en TomTom med Nordenkarta. Ingenting är bättre än Motormännens vägatlas och informationsskyltarna då man nämar sig ett samhälle tycker jag men navigatorn skriker till när det är dags att svänga av motorvägen vilket är ganska bra för mig då det händer titt som tätt att man sitter i andra tankar och bränner förbi avfarten

Kartor, vägbeskrivningar, flygfoton, sjökort & mycket mer på

populär: